www.tresoro.com.tr

Ammare Turizm Seyahat Acentalığı Ltd. Şti.

Osman Yılmaz Mah. İstanbul Cad.  No:80/D  Gebze / KOCAELİ

Uluçınar  V.D. 068 082 3955 // Tic.Sic.NO: 18558

 

TUR SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE REZERVASYON BİLGİLERİ

Rezervasyon Sahibi Bilgileri

İsim Soyisim : 

T.C Kimlik No : 

Telefon Numarası : 

E-posta Adresi : 

 

Fatura Bilgileri

Faturadaki İsim : 

Fatura Adresi :  TR

 

Rezervasyon Bilgileri

Tur İçeriği ve Toplamı : 
Ara Toplam : 0 Adet/0,00TL
Kargo Ücretleri : Ücretsiz!
----------------------------------
Genel Toplam : 0,00TL

Rezervasyon Tarihi : 28/05/2024

 

TUR SÖZLEŞME ŞARTLARI

1) Yurtiçi turlarda nüfus cüzdanının yolcuların yanlarında bulunması gerekmektedir.
2) Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin ve uçak tipinin değişebileceği hususu rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir. Bu konuda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmıştır.
3) Ulaşım dahil turlarda buluşma saati, otobüs ulaşımlarında hareket saatinden yarim saat önce ve uçak ulaşımlarında ise hareket saatinden iki saat öncedir.
4) Ulaşım dahil turlarda, rezervasyon esnasında koltuk numarası garantisi verilmez.
5) Acente, tur programında rezervasyon sahibine ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler ve değişiklikler yapma hakkini haizdir.
6) MÜCBİR SEBEPLER: Sözleşme yapılırken tarafların öngörmediği bir durumun ortaya çıkması durumunda(savaş, doğal afet, deprem, olağanüstü hal, acentanın iflas etmesi, rezervasyon sahibinin vefat etmesi vb.) sözleşme kendiliğinden geçersiz hale gelecektir. Bu durumda, tarafların yükümlülükleri sona erer.
7) Turun düzenlenmesi için gerekli sayıya ulaşılamaması halinde veya yukarıda belirtilen mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda acentenin turu iptal etme hakkı vardır. Yukarıda sayılan nedenlerle, acenta turu iptal ederse, turun iptal edildiğini, rezervasyon sahibine turun başlamasına 7 gün kala bildirir (Mücbir sebep, turun başlamasına daha az bir sure kala ortaya çıkarsa bundan acenta sorumlu tutulamaz.). Bu durumda rezervasyon sahibine yapmış olduğu tüm ödemeler iade edilir. Rezervasyon sahibinin, ağır hastalığı, birinci dereceden bir yakinini vefat etmesi gibi sebeplerle tura katılmasının veya devam etmesinin mümkün olmaması halinde rezervasyonu tur açısından gerekli tüm koşulları haiz üçüncü bir kişiye devretmesi mümkündür. Rezervasyon sahibi, turu yukarıdaki nedenlerle, 3. kişiye devredebilmesi için, turun başlama tarihine en az 10 gün kala, tura katılma şartlarına haiz olan kişiye ilişkin bilgi ve belgeleri, acentaya bildirmek zorundadır. Bu durumda devreden ve devralan acenteye karşı bakiye tutardan ve tüm ilave masraflardan muteselsilen sorumludurlar (acente, paket turu devralanın işlemlerinin(vize, asi, vs.) tur tarihine kadar yetişmemesinden sorumlu tutulamaz.).
8) Erken Rezervasyon Dönemi’nde yapılan rezervasyonlarda; Erken Rezervasyon Dönemi süresi içinde yapılan iptallerde herhangi bir kesinti uygulanmaz. Erken rezervasyon bitiş tarihinin ardından yapılan iptallerde Rezervasyon yapılan tesisin kabul etmesi halinde rezervasyonun tamamı iptal edilebilir. Aksi takdirde %100 kesinti uygulanır. Erken Rezervasyon Dönemi dışında yapılan Rezervasyonlarda; Tesise giriş tarihinden 21 gün öncesine kadar yapılan iptallerde %20, 21-15 gün kala yapılan iptallerde %50, 14-0 gün kala yapılan iptallerde %100 kesinti uygulanır. Tur, rezervasyon sahibinin hiçbir kusuru olmadan, acente tarafından iptal edilirse, tur bedelinin tamamı rezervasyon sahibine iade edilir.
9) İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için, fatura aslinin acenteye iadesi gerekmektedir.
10) Taksitli ve Kredi Kartı Tek Çekim satışlarda Rezervasyon sahibi ödeme yapmış olduğu kredi kartı için kimlik göstermek zorunluluğunda olup, kendisine ait olmayan kredi kartları ile ödeme yapıyorsa kredi kartı asıl sahibinin de imzası gerekir. Kredi kartı asıl sahibi imzası giriş günü öncesinden 3 güne kadar acentaya ulaştırılmamışsa rezervasyon acenta tarafından iptal edilir.
11) Rezervasyon sahipleri, yanlarında bulunan eşyaları takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, yolculuk ve konaklama esnasında kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan –doğrudan kusur halleri hariç- acentenin sorumluğu yoktur.
12) Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yas gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her turlu tazminde bulunulacaktır.
13) Araçlarda ve tesiste evcil hayvan kabul edilmez. Otobüs ile yapılan seyahatlerde her yolcu, 50 x 70 ebadında bir valiz ile 20 x 50 oranında bir el çantası bagaj bulundurabilir. Bunun dışındakiler otobüs bagaj hacmi uygunsa kabul edilir, aksi halde kabul edilmez. Rezervasyon sahibi, yolculuk sırasında, yanında, yanıcı, delici, koku veren maddeler bulunduramaz.
14) Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adreslerini tebligat adresi olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler
15) Rezervasyon sahibine, sözleşme yapılırken rezervasyon yaptırdığı tur bilgilerinin de yer aldığı acente katalogu verilmiş olup konaklayacağı tesise ilişkin ayrıntılı bilgi de sözleşme ekinde verilmiştir.
Ayrıca, sözleşme yapılırken, tura ilişkin olarak ayrıntılı bilgi de verilmiştir. Rezervasyon sahibi, rezervasyon yaptırdığı tura ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu, katalogun kendisine verildiğini beyan eder.
16) Oda blokajını tesis yapmakta olup acentenin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır.
17) Yurtdışı turlarda -bebekler dahil pasaport gerekmektedir. (KKTC için nüfus cüzdanı yeterlidir). Vize ve pasaport işlemleri tamamen rezervasyon sahibinin kendisine aittir. Ancak, gezinin başlangıcından 15 gün önce tüm belgelerin eksiksiz teslim edilmesi halinde vize işlemleri ücreti mukabilinde acente tarafından takip edilebilir.Vize alınması, ilgili ülkenin konsolosluğunun inisiyatifinde ve ilgili şahsa direkt bağlı bir işlem olduğundan vizenin alınamaması sebebiyle acentenin hiçbir sorumluluğu olmadığı gibi, bedel iadesine de hak kazandırmaz.
18) Yukarıdaki voucher ve ekli kayıt formu(ulaşım ve ödeme detayları yer almaktadır.) bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek iki nüsha olarak imzalanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası rezervasyon sahibine verilmiştir.
19) Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde taraflar, TURSAB TAHKIM KURULU’NA başvurabilecekleri gibi diğer kanuni yollara da başvurabilirler.