Gizlilik Politikamız –Gezi Dükkanı

Giriş

 

Gizliliğiniz Gezi Dükkanı için önemlidir. Bu bildirim, ne tür bilgilerin toplandığı ve izlendiği, bilgilerin nasıl kullanıldığı ve bilgilerin kimlerle paylaşıldığı da dahil olmak üzere, Gezi Dükkanı web sitesindeki bilgilere ilişkin uygulamaları açıklamaktadır.

 

Kişisel Bilgilerin İfşası ve Kullanılabilirliği

 

www.turdünyası.com web sitesini kullanırken normal durumlarda, kim olduğunuzu bize açıklamadan ve kendiniz hakkında herhangi bir bilgi vermeden Web üzerinden Gezi Dükkanını ziyaret edebilirsiniz. Ancak, bazı durumlarda biz ya da çözüm ortaklarımız size ait bilgilere gereksinim duyabiliriz.

 

Bize çeşitli durumlarda kişisel bilgi vermeyi seçebilirsiniz. Örneğin, sizinle haberleşmemiz, bir siparişi işleme koyabilmemiz ya da size herhangi bir üyelik sağlayabilmemiz için gerekli olabilecek isim, adres ya da e-posta gibi kişisel bilgileri bize vermek isteyebilirsiniz. Gezi Dükkanı’nda boşalan ve başvurmak istediğiniz bir iş için eğitim ve iş deneyiminizle ilgili bilgileri iletmek isteyebilirsiniz. Internet üzerinden bu bilgileri sizden almadan önce bunları nasıl kullanacağımız konusunda sizi bilgilendirmek isteriz. Bize bu bilgilerin, isteklerinizin karşılanması sonrasında, ileride sizle bağlantı kurmak için kullanılmasını istemediğinizi belirtirseniz, isteklerinize saygı gösteririz. Bize bir başkası, örneğin eşiniz ya da bir iş arkadaşınız hakkında kişisel bilgi verirseniz, onların iznini aldığınızı varsayarız.

 

www.turdünyası.com web sitesinden herhangi bir şey, örneğin bir ürün ya da hizmet, bir geri arama ya da belirli pazarlama malzemeleri isterseniz, isteğinizi yerine getirmek için sağladığınız bilgileri kullanırız. İsteğin yerine getirilmesi sırasında yardım almak için, bu bilgileri başkalarıyla, örneğin Gezi Dükkanı Çözüm Ortakları ile paylaşabiliriz. Bir işlemle bağlantılı olarak, müşteri memnuniyetine ilişkin incelemelerimizde ya da pazarlama araştırmaları için sizinle iletişim kurabiliriz.

 

Ayrıca, Gezi Dükkanı  web sitelerinden sağladığınız bilgiler, Gezi Dükkanı  tarafından ve seçilmiş üçüncü taraflarca pazarlama amaçlı olarak kullanılabilir. Ancak, bu bilgileri kullanmadan önce, bilgilerinizin bu şekilde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bir seçim yapma olanağı tanırız.

 

Kişisel bilgilerinizi ve niteliğini korumayı amaçlarız. Bilgilerinizin güvencede olması ve niteliğinin korunması için, bazı önemli bilgilerin iletilmesinde şifre kullanılması gibi uygun önlemler ve işlemler uygularız.

 

Bazı durumlarda, web sitesinden sağladığınız bilgilere ek olarak, farklı kaynaklardan, örneğin adresinizi doğrulayan bilgiler ya da işletmenizle ilgili başka bilgiler alabiliriz. Buradaki amacımız, topladığımız bilgilerin doğrulanması ve size daha iyi bir hizmet sağlayabilmek için yardım almaktır.

 

Cookies, Beacon ve diğer teknolojiler

 

Daha iyi müşteri hizmeti sunmamızda bize yardımcı olması için web sitelerimizi ziyaret edenlerden bazen anonim bilgiler toplarız. Örneğin, kişinin bizi ziyaret ettiği etki alanlarını izleriz ve ziyaretçinin Gezi Dükkanı  web siteleri üzerindeki etkinliklerini ölçeriz, ancak bunları bilgilerin anonim kalmasını sağlayacak biçimde yaparız. Bu bilgiler bazen ”clickstreamdata” (tıklatma akışı verisi) olarak adlandırılır. Gezi Dükkanı yada Gezi Dükkanı  adına çalışanlar, bu verileri, eğilimleri ve istatistikleri incelemek ve daha iyi müşteri hizmetleri sağlamamıza yardımcı olmak üzere kullanabilirler.

 

Ayrıca, bir işlem ile ilgili olarak size ait kişisel verileri toplarken, o işlemle ilgili bazı bilgileri anonim formatta seçip çıkarabilir ve bunları ”clickstream” veriler gibi diğer anonim bilgilerle birleştirebiliriz. Bu bilgiler, eğilimleri ve izlenen yolları anlamamıza yardımcı olmak üzere, yalnızca toplu düzeyde kullanılır ve incelenir. Bu bilgiler bireysel düzeyde incelenmez. İşlemlerinizin ayrıntılarının bu şekilde kullanılmasını istemezseniz ”cookie”lerinizi devreden çıkarabilirsiniz.

 

Önceki paragraflarda sözünü ettiğimiz bilgileri, ”cookies” gibi çeşitli teknolojileri kullanarak toplarız. ”Cookie”, bir Web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilebilen, daha sonra bilgisayarınızda anonim bir etiket olarak saklanabilen, sizi değil bilgisayarınızı tanımlayan bir veri elemanıdır. Siteye yeniden döndüğünüzde size daha iyi hizmet verilebilmesi için, Gezi Dükkanı  ya da üçüncü kişi olan sağlayıcıları tarafından gönderilmiş ”cookie”leri ya da diğer teknolojileri kullanır. Tarayıcınızı, ”cookie”yi almadan önce, kabul edip etmemeniz konusunda size bir uyarı yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınızı ”cookie”leri kapatacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ancak, bunu yaparsanız bazı Web siteleri düzgün çalışmayabilir. www.tatilhome.com.tr  web sitesi, daha iyi müşteri hizmeti sağlayabilmek amacıyla bu siteleri daha iyi düzenleyebilecek web ”beacon” ve diğer teknolojileri de kullanır. Bu teknolojiler, Gezi Dükkanının web siteleri içinde çeşitli sayfalarda yer alır. Ziyaretçi bu sayfalara eriştiğinde, bu ziyaretin, bizim ya da bizim sağlayıcılarımız tarafından işlenebileceği konusunda anonim bir uyarı yapılır. Web ”beacon”ları genellikle ”cookie”lerle birlikte çalışır. ”Cookie” bilgilerinizi, bu sayfaları ziyaretinizle ilişkilendirmek istemezseniz, tarayıcınızı ”cookie”leri kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 

”Cookie”leri kapatırsanız, web ”beacon” ve diğer teknolojiler bu sitelere yapılan anonim ziyaretleri tespit etmeye devam edecek, ancak bunlar tarafından yaratılan uyarılar diğer anonim ”cookie” bilgileri ile ilişkilendirilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.

 

Geçerlilik Tarihi, Değişiklikler

 

İşbu bildirim 01.04.2013 tarihi itibariyle geçerlidir. Uygun gördüğümüz hallerde zaman içinde işbu bildirimi değiştirme hakkını saklı tutarız. Herhangi bir zamanda, işbu bildirimin kısımlarını değiştirme, tadil etme, ekleme yapma veya çıkarma hakkını saklı tutarız ancak bu değişiklikler hakkında, bildirim üzerinde son güncelleme tarihini de göstererek sizi uyaracağız. Siteyi ziyaret etmeniz, işbu bildirimin o an sitede asılı olan sürümünü kabul ettiğiniz anlamına gelir. Değişikliklerden haberdar olmaları için kullanıcıların işbu bildirimi tekrar ziyaret etmesini tavsiye ederiz.

 

Bize Başvurun

 

İşbu bildirimde açıklanan bilgi uygulamalarına ilişkin yorumlarınız, sorularınız, şikâyetleriniz veya önerileriniz konusunda bize başvurmakta lütfen tereddüt etmeyin.

1.BÖLÜM

BAŞLANGIÇ

AMACI VE NİTELİĞİ

 1. TÜRSAB Turizm Tüketicileri Talepleri Değerlendirme Çizelgesi (Çizelge), seyahat acentelerinin paket turlarında tüketicilere taahhüt edilen ya da olması gereken hizmetlerin aksaması ya da eksik yerine getirilmesi hallerinde tüketicilerin bedel iade taleplerinin değerlendirilmesinde yararlanılacak bir kaynak niteliğindedir.

1.1. Çizelge, ulaşım, konaklama, şehir ya da çevre turu, ağırlama, refakat, karşılama ve rent a car hizmetlerinden en az ikisini içeren seyahat acentesi ürününün tek bir fiyat altında tüketiciye pazarlandığı ve bu özellikleri nedeniyle “paket tur” olarak anılan hizmetler için kullanılacaktır.

1.2. Paket tur olarak adlandırılmayan seyahat acentesi hizmetleri veya konaklama ya da eğlence gibi turizm ürünlerinin üreticileri tarafından bağımsız olarak tüketiciye sunulduğu hallerde Çizelge, kıyasen uygulanabilir. Ancak, bu gibi hallerde sorunun çözümünde Çizelge’ye göre sonuç alındığı ileri sürülemez.

1.3. Paket tura katılma amacı gezmek ve dinlence olabileceği gibi, ticari, sağlık, sportif ya da kültürel bir nedene dayalı da olabilir. Bu haller, çizelgenin uygulanmasını engellemez.

UYGULAMA ALANI SINIRLARI

 1. Çizelge, gerçekleşmiş seyahatlere ilişkin olarak tüketicinin satın aldığı seyahat paketine bağlı hizmetlerin değerlendirilmesinde uygulanır.

2.1. Gerçekleşmeyen, katılınmayan ya da iptal edilen turlara ilişkin taleplerde Çizelge kullanılamaz. Bu gibi hallerde tazminat hukuku hükümleri uygulanır.

2.2. 24 saati geçmeyen turlarda Çizelge hükümleri uygulanmaz.

2.3. Tüketici tarafından turun satın alınma amacına yönelik ürünün esas özelliğini değiştirmeyen veya bu çizelgeye göre eksiklik miktarı %50’nin altında olan eksiklik iddiasına dayalı olarak yarıda bırakılmış turlar için bu Çizelge hükümleri uygulanmaz.

ÇİZELGENİN TARAFLARI

 1. Çizelge, taraflardan ürün sunucusunun ve satıcısının seyahat acentesi, diğer tarafın ürünü satın alan ve tura katılan (tüketici ) olduğu olaylara ilişkin taleplerin değerlendirilmesinde uygulanır.

3.1. Turun başkası adına satın alınması, turu satın alan kişi ile tura katılan kişinin farklılığı halinde, tüketici sıfatı tura katılan kişiye aittir.

3.2. Tura katılan kişi, reşit ve mümeyyiz değilse, bu kişi adına veli ya da vasisi başvuru hakkını kullanabilir.

UYGULAYACAK ORGAN

 1. Tüketici taleplerinin doğrudan seyahat acentesine ya da TÜRSAB’a, ya da başka makama iletilmiş olması talebin değerlendirilmesinde Çizelge hükümlerinin uygulanmasını etkilemez.

4.1. TÜRSAB Tahkim Kurulu ya da Tüketici Komisyonları, kendilerine iletilen tüketici taleplerini değerlendirmede bu Çizelge hükümlerini esas alır.

4.2. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemeleri’nin tüketici taleplerini değerlendirmede bu Çizelge, sektörel örf ve adeti somutlaştıran nitelikte olması nedeniyle başvurulacak kaynaktır.

ÇIZELGE VE TAZMINAT DAVALARI

 1. Tüketicinin seyahatin gerçekleşmemesi, seyahatin tamamının amacı açısından gereksiz hale gelmesi veya esaslı unsurlarından yoksun olması nedeniyle tüketicinin seyahatten vazgeçmesi, seyahatin ürün sahibi tarafından iptal edilmesi durumlarına ilişkin maddi ve manevi tazminat taleplerinde bu çizelge hükümleri uygulanamaz.

KANITLAMA YÖNTEMİ

 1. Eksiklik iddiası tüketiciye reklam, broşür ve diğer tanıtım araçları ile ve sözleşme ile taahhüt edilen unsurların veya mevzuat ve yaygın örf gereği olması gerekli unsurların eksik olması durumunda değerlendirmeye alınır.

6.1. Eksiklik iddiasına konu unsur, mevzuat ve yaygın örf gereği olması gereken bir unsur değilse bu unsurun tüketiciye taahhüt edildiği yazılı veya basılı belge ile kanıtlanmak zorundadır.

6.2. Eksiklik iddiası fotoğraf gibi belgeler ve/veya tüketiciler dışında bir ilgilinin de imzası ile düzenlenmiş tutanak ile kanıtlanır.

TALEP HAKKI SAHİPLERİ

 1. Eksiklik iddiası bu eksiklikten dolayı alıp kullanacağı hizmetleri alamayan kişilerce ileri sürülebilir.

İKAME İNDİRİMİ

 1. Eksiklik iddiasına konu unsur, tüketiciye ayrı bir külfet ve zahmet getirmeden ürün sahibi tarafından başka işletmeden alınarak tüketiciye sunulmuşsa iade toplamı % 50 azaltılır.

KAVRAMLAR

 1. Çizelgede yer alan kavramlar aşağıdaki hususları ifade eder:

9.1. Çizelge: TÜRSAB Tüketici Taleplerini Değerlendirme Çizelgesi’ni,

9.2. Paket: Tüketiciye sunulan seyahat acenteliği hizmetlerinden herhangi ikisi veya daha fazlasının tek bir fiyat altında bulunmasını veya ayrı fiyat içerseler dahi birlikte satılan ve ayrılamayan seyahat acentesi hizmetlerinin oluşturduğu ürünü

9.3. Tur: Seyahat acentesinin kalkış ve varış noktaları içeren programlı organize faaliyetlerini

9.4. Seyahat Acentesi: 1618 Sayılı Kanuna uygun olarak kurulmuş işletmeyi,

9.5. Tüketici: 4077 Sayılı Kanuna göre tanımlanan tüketiciyi,

9.6. TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ni,

9.7. TÜRSAB Tahkim Kurulu: TÜRSAB İç Tüzüğü uyarınca oluşturulmuş ve HUMK hükümlerine uygun yargılama görevini yerine getiren kurulları,

9.8. Rehber: Turizm Bakanlığı mevzuatında Profesyonel Turist Rehberi olarak tanımlanan ve Profesyonel Turist Rehberi Kokartı sahibi kişileri,

9.9. Tur Lideri: Seyahat acentesi adına tura katılanlarla birlikte hareket eden ve turu yönlendiren seyahat acentesi görevlisini

2.BÖLÜM

DEĞERLENDİRME VE UYGULAMA ESASLARI

EKSİKLİK VE AYIBI İHBAR

 1. Eksiklik ya da ayıp iddiasının seyahat sırasında seyahat acentesi veya tesis görevlisine bildirilip eksiklik ya da ayıbın giderilmesinin talep edilmemesi halinde iade miktarı %25 azaltılır.

TAKDİR YETKİSİ

 1. İade talebini inceleyen yetkili karar merciinin toplam iade oranını %25 arttırma yetkisi vardır.

HESAPLAMA YÖNTEMİ

 1. İade oranını belirlemede yüzde hesabı, pakette yer alan ulaşıma ilişkin eksikliklerde ulaşım bedelinden, ulaşım dışındaki eksikliklerde ulaşım bedeli dışında kalan bedel üzerinden yapılır.

12.1. Ulaşımdaki gecikmeden kaynaklanan iade taleplerinde hesaplama tüm paket fiyatı üzerinden yapılır.

12.2. Yurtdışı veya Yurt İçi turlarda paket fiyat içinde ulaşım bedelinin tespiti mümkün değilse, paket fiyatın %30’u ulaşım bedeli olarak hesaplanır.

12.3. Ulaşımın veya diğer hizmetlerin ayrı bedel olarak sunulduğu paketlerde her hizmete ilişkin eksiklik o hizmetin bedeli üzerinden hesaplanır.

12.4. Birbirine bağlı hizmetlerden oluşan pakete ilişkin her hizmet için ayrı olarak hesaplanan eksiklikler toplanır.

12.5. Toplam iade miktarı paket bedelini aşamaz.

ÖZEL DURUMLARIN ETKİSİ

 1. İade oranları hesaplamada herkes ve her olay için aynıdır. Özel durumlar bu çizelgede bulunan esaslar çerçevesinde sonuca yansıtılır.

13.1. Tüketicinin taşıt tutması, klimaya hassasiyet, antreman zorunluluğu, gibi kendi kişisel özellikleri konusunda seyahat acentesini rezervasyon sırasında uyardığı ve bu özelliklerin seyahat acentesince bilindiği ve tüketiciye seyahatin buna karşın tekeffül edildiği halde tekeffül edilen hususlardaki eksikliklerde tüketicinin turu haklı sebeple yarıda bırakma hakkı olduğu gibi, çizelge hesabı % 50 arttırılır.

13.2. Konaklama ve diğer hizmetlerin bölündüğü (Anadolu ve Kuzey Avrupa turları gibi) ve eksikliklerin hizmetlerin bir kısmında oluşması ve bu eksikliğin toplamda %10’u aşmaması durumunda iade talebi dikkate alınmaz.

13.3. Ulaşımın paket tur süresi içinde en az %30 süreyi kapsaması durumunda ulaşımdaki aksaklık toplam paket bedelinden yapılan hesaplama ile belirlenir.

13.4. Döviz olarak satılan turların iade oranlarında bedel, satışa konu döviz üzerinden hesaplanır.

13.5. Hesaplama bölümünde yer alan eksiklik gruplandırmasına uymayan ve eksikliğin bu gruplandırmaya kıyasen uygulanamadığı eksiklik iddiaları dikkate alınmaz.

TURUN YARIDA BIRAKILMASI

 1. Tüketici talebine ilişkin eksiklik ya da ayıp, paket üründen % 50 veya daha fazla iade gerektiren miktarda ise tüketici tura katılmamakta veya turu yarıda bırakmakta haklıdır. Turun yarıda bırakılması durumunda tüketici talebi ile tazminat, bu çizelgeye göre hesaplanır ve iade miktarı yüzde 20 arttırılır.

Haklı olarak yarıda bırakılan turlarda dönüş bedeli tüketiciye ayrıca ödenir.

İKAME HİZMET TEKLİFİ

 1. Eksiklik ya da ayıp nedeniyle tüketici turu terk etmiş ya da tamamlamış olsa dahi seyahat acentesi ücret iadesi yerine ek hizmet veya yeni seyahat veya yeni bir seyahatte uygulanacak indirim önerebilir. Tüketici bunu kabul edip etmemekte serbesttir.

15.1. Seyahat acentesinin ek seyahat önerisinin tüketici tarafından kabul edilmesi halinde aynı olaya ilişkin iade veya tazmin taleplerinden vazgeçilmiş kabul edilir.

15.2. Ek seyahat olarak tazmin için tüketiciye sunulacak hizmetler, aynı seyahate katılan diğer tüketicilere sunulan hizmetlerden az olamaz.

15.3. Tüketicinin eksiklik ya da ayıp iddiasına karşı seyahat sırasında ek veya eksik ya da ayıplı hizmet yerine sunulan hizmetlerin veya indirimin tüketici tarafından kabulü halinde tüketici, eksiklik iddiasından feragat etmiş olarak değerlendirilir.

15.4. Ek hizmet veya yeni tur veya yeni bir turda bedel indirimi teklifi, teklifin reddi halinde seyahat acentesini bağlamaz ve onun aleyhine delil niteliği taşımaz.

RÜCU İLİŞKİLERİ

 1. Eksiklik iddiasını ileri süren tüketici eksiklik kimden kaynaklanırsa kaynaklansın ürünü satın aldığı veya turu düzenleyen seyahat acentesine veya doğrudan ayıplı hizmeti sunan işletmeye başvurabilir.

16.1. Tüketiciye karşı eksiklik karşılığı eksiklik ya da ayıbı tazmin eden seyahat acentesi bu eksikliğin kaynaklandığı ulaştırma işletmesi, konaklama tesisi veya diğer işletmelere bu zararını rücu eder.

16.2. Hizmetlerin mevzuat gereği olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle oluşan tüketici talepleri için yapılan ödemelerin nihai sorumlusu eksik hizmeti üreten işletmedir. Ancak, üretici işletme bu eksiklikten zamanında paket ürünü oluşturan seyahat acentesini haberdar etmiş ise sorumluluk seyahat acentesinindir.

16.3. Taahhüt edilen hizmet özellikleri taahhüt etmeyen işletmeyi bağlamaz.

3.BÖLÜM

HESAP CETVELİ

KONAKLAMA HİZMETLERİ

 1. Konaklama hizmetlerinde aşağıdaki eksiklikler ve ayıplar karşılığında belirtilen indirim oranları uygulanır.

17.1. Sözleşmeye konu konaklama tesisinden farklı bir yerde konaklama; yürüyüş mesafesindeki uzaklık için %10, 10 km’yi aşan uzaklık için %25

17.2. Konaklama tesisinin seyahat amacına ilişkin merkezlere (kumsal, çarşı gibi) belirtilenden farklı uzaklıkta olması;

17.2.1. yürüyüş mesafesindeki uzaklık için %5,

17.2.2. 5 km’yi aşan uzaklık için %15

17.3. Aynı konaklama tesisinde ancak tüketiciye sözleşmede belirtilen oda tipinden farklı bir oda tipi sunulması;

17.3.1. Kat değişikliği % 5

17.3.2. Otel odası yerine apart vb.% 10

17.4. Oda-yatak özelliğinin sözleşmede belirtilenden farklı olması;

17.4.1. Tek kişi konaklama yerine iki kişi konaklama tek kişi farkı (ssp)+ %20,

17.4.2. Tek kişi konaklama yerine 3 kişi konaklama tek kişi farkı (ssp)+ %25,

17.4.3. Çift kişi konaklama yerine 3 kişi konaklama %25,

17.5. Aynı aileden veya birlikte rezervasyon yaptığı kişiler dışında aynı odada birlikte konaklama durumunda iade oranlarına %5 daha eklenir.

17.6. Bir gecelik oda-yatak özelliğinin farklı olması durumunda konaklama indirimi gün sayısına bölünerek hesaplanır.

17.7. Odaların teknik ve tefriş özelliklerinin zorunlu unsurlara veya sözleşmede belirtilen niteliklere aykırı olması;

17.7.1. Banyo ve WC olmaması veya kullanılamaz durumda olması %25,

17.7.2. Manzara veya balkon olmaması (sözleşmede belirtilmişse) %10,

17.7.3. Isıtma veya soğutma sisteminin olmaması, çalışmaması veya ihtiyacı karşılamaması kış veya yaz aylarında %20, bu sistemlere gerek duyulmayan zamanlarda %10 (normal oda sıcaklığı ~20-23 o)

17.7.4. Sıcak suyun ihtiyacı karşılayacak miktar ve basınçta olmaması (~25o) %25,

17.7.5. Radyo ve TV bulunmaması %10,

17.7.6. Kirli bakımsız olması ve hausekeeping hizmeti olmaması %10,

17.8. Konaklama tesisinin ortak alan ve özelliklerinde eksiklik olması;

17.8.1. Isıtma ve soğutma sistemlerinin olmaması veya çalışmaması yaz veya kış aylarında %10

17.8.2. Isıtma ve soğutmaya gerek duyulmayan zamanlarda sistemin olmaması %5

17.8.3. Asansör bulunmaması veya çalışmaması durumunda zemin +3 kattan fazla tesislerde %10,

17.8.4. Temizlik hizmetlerinin olmaması %20,

17.8.5. Havlu ve çarşaf değişimi olmaması (3 günden fazla konaklama için) %10,

17.8.6. Ek hizmetlerin olmaması (masaj, kuaför gibi) durumunda her ek hizmet için %2, azami %10

17.8.7. Tesislerde eksiklik (sauna, tenis kortu, spor salonu, golf, Yelken, sörf, dalış okulu ve malzemesi olmaması gibi) durumunda her tesis için %5, azami %10,

17.8.8. Açık Yüzme havuzunun olmaması veya kullanıma kapalı olması (yaz ayları için) %20,

17.8.9. Kapalı yüzme havuzunun olmaması veya kullanıma kapalı olması(kış ayları için) %25,

17.8.10. Çocuk bakım yeri ve olanağının olmaması %10,

17.8.11. Plaj veya kar kayağı teknik olanaklarının olmaması mevsiminde %25,

17.8.12. Kar kayağı olanaklarının yetersiz olması %15,

17.8.13. Terapi ve termal hizmetlerinin olmaması %20,

YEMEK VE EĞLENCE

 1. Yemek ve eğlence hizmetlerine ilişkin eksikliklerde aşağıdaki iade oranları uygulanır:

18.1. Eğlence yeri ve olanağının olmaması (disko, gece kulübü, animasyon) her eksiklik için %5, azami %10,

18.2. Restoran bulunmaması (apartlarda )%15,

18.3. Restoran bulunmaması (otel, motel ve tatil köyünde) %30,

18.4. Market bulunmaması (apartlarda) % 15,

18.5. Yemeklerin 3 çeşitten az olması (oda-kahvaltı, yarım ve tam pansiyon için) %5

ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

 1. Tesislerin çevresel özelliklerine göre oluşan eksikliklerde aşağıdaki iade oranları uygulanır:

19.1. Konaklama tesisi içinde veya 20 metreden daha yakında inşaat faaliyeti olması % 10,

19.2. Konaklama tesisi ile müştemilatı veya şehir ve kamu kullanımındaki yerler arasında kullanıma açık yol bulunmaması %15,

19.3. Konaklama tesisinin 50 m yakınında rahatsızlık veren boyutta açık çöp alanı bulunması % 5,

19.4. Konaklama tesisi çevresinde sürekli ve şiddetli gürültü kaynağı bulunması % 5,

TUR HİZMETLERİ

 1. Tur hizmetlerinde eksiklik durumunda aşağıdaki iade oranları uygulanır:

20.1.A Grubu seyahat acentelerinin turlarında Rehberin, C grubu seyahat acentelerinin turlarında tur liderinin bulunmaması;

20.1.1. Günlük çevre turlarında %15,

20.1.2. Gecelemeli turlarda %25,

20.1.3. Özel ilgi turlarında %40,

20.2. Tur güzergahının değiştirilmesi nedeniyle ören yerine uğranılmaması veya girilmemesi ören yeri giriş bedeli + %10,

20.3. Seyahat sırasında ulaştırma aracında servis eksikliği %5,

20.4. Taşıma aracı niteliğinin sözleşmeye aykırı olması %20,

20.5. Rehber, tur lideri, sürücü ve servis elemanlarının kötü davranışları %5,

ULAŞIM HİZMETLERİ

 1. Ulaşım hizmetlerinde eksiklikler için aşağıdaki iade oranları uygulanır:

21.1. Hareket zamanının 6 saatten fazla ve 8 saate kadar gecikmesi %5,

21.2. Hareket zamanının 8 saatten fazla gecikmesi paket fiyatı/gün hesabıyla 1 günlük bedel tutarı,

21.3. Ulaşım aracında servis eksikliği %5,

21.4. Transfer yapılmaması halinde transfer uzaklığı için taksi ücreti.

Seyahat Güvence Paketi

Seyahat Güvence Paketi Poliçesi, 1618 sayılı yasa gereğince 2007 yılı sonu itibariyle turizm şirketlerine getirilen yasal bir zorunluluk halini aldı. Tamamiyle tüketiciyi koruyan bir seyahat güvencesi olan bu paket mecburi ve ihtiyari olmak üzere 2’ye ayrılır.

Mecburi paket, turizm firmasının iflası ile satılan turların sözleşmede yer alan unsurları içerip içermemesine yöneliktir. Tur şirketi zorunlu olan bu paketi, sigorta şirketine yaptırmakla yükümlüdür. Yaptırılmaması halinde, faaliyetin durdurulmasına kadar cezai yaptırımı vardır. Müşteri bu paket için bir bedel ödemez.

İhtiyari paket ise müşteriyi kapsar. Tıbbi tedavi, tur iptali, bagaj kaybı ve benzeri hizmetlerle ilgili olarak firmalar, hizmeti satın alan misafirine, risklerini hatırlatarak ve yararlarını anlatarak sigortanın zorunlu kısmı dışında destek sağlayacak olan ihtiyari sigortayı isteyip istemediğini sorarlar. Müşteri isterse, az bir bedel karşılığında bu sigortayı yaptırır. Zorunlu değildir.

Gezi Dükkanı Site Kullanım Koşulları

 1. Taraflar

 

1.1. Mortur Turizm Seyahat Dan Gıda Dış TicLtd Şti

1.2. www.gezidukkani.org  web sitesini kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler

 

 1. Tanımlar

2.1. Gezi Dükkanı  : Mortur Turizm Seyahat Dan Gıda Dış TicLtd Şti

 

2.2. Müşteri/ Son Tüketici : www.gezidukkani.org  sitesini kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler

 

 1. Giriş

Bu web sitesinin sahibi Mortur Turizm Seyahat Dan Gıda Dış TicLtd Ştiait olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Tur Dünyası’n a aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılırsınız.

3.1. Gezi Dükkanı , sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

3.2. İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. Tur Dünyası’nın kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3.3. Gezi Dükkanı  web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Gezi Dükkanı’nın  web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Gezi Dükkanı ‘nın web sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

 1. Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı

4.1.Gezi Dükkanı  işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

4.2.Gezi Dükkanı  , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

5.Web Sayfalarına Link Verilmesi

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, Gezi Dükkanı   link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı Gezi Dükkanı  dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı Gezi Dükkanı ‘ndan bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, Gezi Dükkanı   bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Gezi Dükkanı  bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Gezi Dükkanı’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

 

6.Sözleşmenin İçeriği

İşbu sözleşme, siz ve Gezi Dükkanı  arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca kullandığınız güncelleştirmeler de dâhil her türlü tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama hizmetlerine uygulanacaktır. Ürünlerin veya hizmetlerin tamamı bu sözleşmede “hizmet” olarak anılacaktır.

 

 1. Hizmeti Ne Zaman Kullanabilirsiniz?

Hizmeti, üye kayıt işleminiz tamamlanır tamamlanmaz veya kayıt işlemi yapmaksızın siteden ürün satın alınması halinde sistem tarafından açılan üyelik durumu başladığı andan itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz. Satın almış olduğunuz hizmet ile ilgili iptal hakkınızı oluşturan koşullar, aşağıda hizmet türüne göre açıklanacaktır.

 

 1. Hizmeti Nasıl Kullanabilirsiniz?

Hizmeti kullanırken uymanız gereken koşullar şunlardır;

Kanunlara uyma,

Sözleşmeler,

Her türlü davranış kurallarına veya yaptığımız diğer bildirimlere uyma,

Hizmet hesabınızın parolasını gizli tutma,

Hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal bize bildirme.

 1. Hizmeti Nasıl Kullanamazsınız?

Hizmeti, bize veya bağlı şirketlerimize, kurumsal bayilerimize, dağıtımcılarımıza ve/veya satıcılarımıza (hepsi bir arada “Gezi Dükkanı  taraflarına) veya bir Gezi Dükkanı  tarafının herhangi bir müşterisine zarar verecek şekilde kullanamazsınız.

Hizmetin herhangi bir kısmını, istenmeyen toplu iletilerden veya istenmeyen ticari iletilerden istenmeyen posta bağlantı verilerinden bir hedef olarak kullanamazsınız.

Hizmete erişmek ve/veya hizmeti kullanmak için herhangi bir otomatik işlem veya hizmet kullanamazsınız (BOT, “spider”, Gezi Dükkanı  tarafından depolanan bilginin düzenli aralıklara önbelleğe alınması veya “meta arama” gibi)

Hizmeti değiştirmek veya yeniden yönlendirmek ya da değiştirmeye veya yeniden yönlendirmeye çalışmak için yetkisiz herhangi bir yöntem kullanamazsınız;

Hizmete (veya hizmete bağlı ağlara) zarar veremez, devre dışı bırakamaz, aşırı yükleyemez veya bozamazsınız ya da herhangi birinin hizmeti kullanmasına ve bu hizmetten yararlanmasına müdahale edemez, hizmeti veya herhangi bir parçasını tekrar satamaz ya da tekrar dağıtamazsınız.

10.Hizmet Hesabınızdan Siz Sorumlusunuz

Hizmet hesabınızı yalnızca siz kullanabilirsiniz. Hizmet hesabınızda yürütülen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz. Üçüncü bir tarafa, hizmete sizin adınıza erişmesi ve/veya hizmeti kullanması için yetki veremezsiniz.

 

11.Rezarvasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar

Gezi Dükkanı  üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kurallarımız kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcılarımızın rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılmaktadır.

Gezi Dükkanı  üzerinden alınan tüm hizmetlerin her aşamasında  Gezi Dükkanı  ile bağlantıya geçilmek zorundadır. Aksi takdirde müşterinin aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında Gezi Dükkanı sorumluluk kabul etmez.

12.Site Bilgileri

İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak Gezi Dükkanı  web sitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliliği göstermemesinden dolayı Gezi Dükkanı  sorumlu tutulamaz.

Otel ve otel odalarının Gezi Dükkanı  web sitesinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Müşteri, Gezi Dükkanı  üzerinden rezervasyon yaparken bu ve benzeri durumları göz önünde bulundurmalıdır. Sunulan tüm bu hizmetler için müşteri kendi iradesi ile rezervasyon yapar ve hizmete yönelik kişisel zevk ve tercihlere uymayan herhangi bir hususta Gezi Dükkanı ‘na bir itiraz yöneltilemez.

Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve herhangi bir ön bilgilendirme yapılmaksızın gerçekleşebilir. Oteller, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir. Gezi Dükkanına  , kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraflardan sorumlu tutulamaz.

Gezi Dükkanı  internet sitesinde, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar(tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda Gezi Dükkanı  , ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.

 

 1. Veri Güvenliği

Gezi Dükkanı  sitemizle gerçekleştirilen, müşteri bilgilerinin transfer edilmesi ve alınması konusunda endüstri standartı kabul edilen şifreleme teknolojileri kullanmaktayız. Sitemizde sizden aldığımız bilgileri, kaybolma, kötüye kullanılma veya değiştirilme riskine karşı koruyan makul güvenlik tedbirlerimiz vardır. Bu tedbirler her geçen gün gelişmektedir.

http://www.gezidukkani.org ile sizin makinanız arasında akan dataları gizli ve özel tutmak için şifreleyen Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanmaktayız. Bu teknoloji, internet üzerinden kredi kartı bilgilerinizi girmenizi daha da güvenli kılar. Güvenliği kontrol etmek adına iki güvenlik işareti size yol gösterecektir. Bunlardan biri adres çubuğunda “http” den sonra gelen “s”; diğeri de Netscape tarayıcınızın üst kısmındaki menü bar ile alt kısmındaki durum çubuğunda göreceğiniz kilit işaretidir(Internet Explorer kullanıyorsanız yalnızca durum çubuğunda kilit işareti vardır).

 

 1. Gizlilik

Hizmeti kullanımınız bizim için gizlidir. Ancak, aşağıdaki amaçlar için, hakkınızdaki bilgilere, hesabınızın ve/veya iletişimlerinizin içeriği hakkındaki bilgilere erişebilir veya bunları açıklayabiliriz :

(1) Yasalara veya bize tebliğ edilen yasal işlemlere uyma,

(2) Yasalara aykırı faaliyetlere katılmak veya yardımcı olmak için bu hizmeti kullanmak da dahil bu sözleşmenin olası ihlallerini araştırma veya teyit etme,

(3) Gezi Dükkanı ‘nın, çalışanlarının, müşterilerinin veya kamunun haklarını, mülkünü veya güvenliğini koruma. Bu bölümde özetlenen erişim ve açıklamalara izin vermiş sayılırsınız.

Hizmeti korumak, müşterilerimizi korumak veya bu sözleşmeyi ihlal etmenizi engellemek için teknolojiye veya başka yollara başvurabiliriz. Bu yollar arasında, örneğin istenmeyen e-postaları engellemek amacıyla filtreleme yapmak veya güvenliği artırmak da bulunur. Bu yollar hizmet kullanımınızı engelleyebilir veya kesintiye uğratabilir.

Web sitemizi kullanarak site aracılığı ile edinilebilen kişisel bilgilerinizin Gezi Dükkanı  bağlantılı şirketler, ortaklar ve acentalar tarafından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.

Ad, soyadı, kimlik belge numarası, adres gibi bilgileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayıp, istemiş olduğunuz ürün ya da hizmetimize göre değişebilen bir takım kişisel bilgilerinizi vermeniz zorunludur.

Rezervasyon ve satışınızın işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi

İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve tarafınızla olan bağlantımızın devamını sağlayabilmek için bağlantı listelerinin oluşturulması, site kullanımı ile ilgili ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi

Kimlik, doğrulama ve kayıt oluşturulması

Yukarıdaki maddelere yönelik amaçlarla tarafımızca toplanmış olan tüm bilgiler güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Ancak bilginin toplanma nedeni ile doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan bir durum söz konusu olduğunda; uygulamadaki yürütmelik, kural ve düzenlemelere uygun bir şekilde, belirtilmekte olan şart ve koşullar altında uygulandığı sürece kullanılabilir.

Bize bilgi gönderiminde bulunduğunuz pek çok form iletme esnasında şifrelenerek SSL teknolojisi ile korunmaktadır. Veri, elimize ulaştıktan sonra da bizim için her zaman esas olan sıkı güvenlik ve gizlilik standartlarında korunmaktadır. SSL’den faydalanabilmek için tarayıcınızın SSL’i destekliyor olması ve SSL seçeneğinizin aktif hale getirilmiş olması gerekmektedir

Girmiş olduğunuz veriler, işlemleriniz ve hukuki gereklilikler süresince tarafımızca saklanmaktadır. IP adresinizi sunucularımızdaki sorunların giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanacağız. IP adresiniz, sizi, yaptığınız alışverişleri ve açık demografik bilgilerinizin toplanması için kullanılacaktır. Tarafımızca tutulmakta olan verilere ulaşılması veya bilgilerin değiştirilmesi güncelleme sayfaları aracılığı ile yapılabilmektedir.

Gezi Dükkanı  , kendi Web sitesi yoluyla sizden gizli veya sizin mülkiyetinizde bulunan bilgileri almak istememektedir. Lütfen, Gezi Dükkanı  ‘na gönderilen tüm bilgi veya malzemelerin Gezi Dükkanı  tarafından gizli OLMAYAN bilgi olarak değerlendirileceğini dikkate alın. Gezi Dükkanı  na herhangi bir bilgi veya malzeme göndererek, Gezi Dükkanı ‘na bu malzemeleri ve bilgileri kopyalaması, çoğaltması, yayınlaması, yüklemesi, postalaması, aktarması, dağıtması, kamuya açık görüntülemesi, gerçekleştirmesi, değiştirmesi, bunlardan türetilen işler hazırlaması ve diğer herhangi bir şekilde serbestçe kullanması için sınırsız ve geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz. Ayrıca, Gezi Dükkanı ‘na herhangi bir amaçla gönderdiğiniz tüm fikirleri, kavramları, know-how veya teknik bilgileri Gezi Dükkanı‘nın serbestçe kullanabileceğini de kabul edersiniz. Ancak, (a) Gezi Dükkanı  , sizden adınızı kullanma iznini almadığı sürece; veya (b) Gezi Dükkanı  , bu sitenin belirli bir bölümüne gönderdiğiniz malzemeler veya diğer bilgilerin, adınızla birlikte, yayınlanacağını veya diğer bir şekilde kullanılacağını size önceden bildirmediği sürece; veya (c) Gezi Dükkanı’nın bu şekilde davranması yasalarca zorunlu olmadığı sürece, Gezi Dükkanı  sizin adınızı yayınlamayacak veya Gezi Dükkanı‘na malzeme veya bilgi göndermiş olduğunuzu kamuya açıklamayacaktır. Ürün ve hizmet alabilmek amacıyla Gezi Dükkanı’na gönderdiğiniz tanımlayıcı kişisel bilgiler, Gezi Dükkanı ‘nın gizlilik ilkesine uygun olarak işlenecektir.

 

 1. Sözleşmenin Yorumlanması

Bu sözleşmenin tüm bölümleri, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir. Bu sözleşmenin bir bölümünü yazılı olduğu haliyle uygulayamayacağımızı belirten bir mahkeme kararı olabilir. Böyle bir durumda, siz ve biz söz konusu bölümü, uygulayamadığımız bölümün amacına en yakın hükümlerle değiştiririz. Sözleşmenin geri kalan kısmı değişmeden kalır. Bu sözleşme, bu hizmetin kullanımına ilişkin aramızda yapılan sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu sözleşme, hizmet kullanımına ilişkin olarak daha önce yapılmış olan her türlü sözleşmenin veya beyanın yerine geçer. Hizmete ilişkin gizlilik yükümlülükleriniz varsa, bu yükümlülükler geçerli kalır. Bu sözleşmedeki bölüm başlıkları, bu sözleşmenin diğer hükümlerini sınırlamaz.

 

 1. Bize Yaptığınız Bildirimler

Bize, hizmete ilişkin müşteri destek veya “yardım” alanında belirtilen şekilde bildirim yapabilirsiniz.

 

 1. Size Yaptığımız Bildirimler ve Elektronik Bilgilere İlişkin Onay

Bu sözleşme elektronik biçimdedir. Size, hizmetle ilgili belirli bilgileri göndermeyi taahhüt ederiz ve size belirli ek bilgileri de gönderme hakkımız vardır. Hizmetle ilgili olarak, yasaların size göndermemizi gerektirdiği başka bilgiler olabilir. Size bu bilgileri elektronik biçimde gönderebiliriz. Bu onayı geri alma hakkınız vardır ancak bu durumda hizmetinizi iptal edebiliriz. Size gerekli bilgileri aşağıdaki şekillerde sağlayabiliriz:

hizmete kaydolduğunuzda belirttiğiniz e-posta adresine e-posta ile;

bilgi mevcut olduğunda size gönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişim sureti ile veya

bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim sureti ile

Size e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Hizmete erişebildiğiniz veya hizmeti kullandığınız sürece, bu gibi bildirimleri almak için gerekli yazılım ve donanımınız olur. Elektronik ortamda herhangi bir bildirim almaya onay vermiyorsanız, hizmeti kullanmayı durdurmalısınız.

 

 1. Sözleşme Tarafı, Yasa Seçimi ve Anlaşmazlıkları Çözme Yeri

Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TURSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, anılan kurulun usulleri geçerlidir. İhtilaf halinde Gezi Dükkanı  kayıtları esas alınır. Gezi Dükkanı  tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikar değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TURSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

 

 1. Telif Hakkı

Gezi Dükkanı  web Sitesi’nin sahibi Mortur Turizm Seyahat Dan Gıda TİC LTD ŞTİ’ dir.

Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve iş bu web sayfasının sunumu Gezi Dükkanı nın ya da Gezi Dükkanı’nınlisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Gezi Dükkanı‘dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, iş bu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

 

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Gezi Dükkanı  , bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Gezi Dükkanı  , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile www.gezidukkani.org  kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dâhil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

 

 1. Destek

Belirli bir hizmetle bağlantılı olarak yayımladığımız materyallerde müşteri desteğinin sunulduğu belirtilmediği sürece, bu hizmet için müşteri desteği sunulmamaktadır.

Yurt İçi Paket Tur Sözleşmesi – Gezi Dükkanı

Gezi Dükkanı ile tüketici arasında, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda, her iki tarafın da yükümlülüklerini bildiren standart bir paket tur sözleşmesi imzalanır.

I- ÖDEMELER VE KESİN KAYIT

1-Gezilerimizde kesin kayıt, gezi ücretinin yatırılması ve paket tur sözleşmesinin imzalanmasıyla yapılır.

2-Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %25’i, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %25’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II-  İPTAL –DEVİR- DEĞİŞİKLİKLER

1- Hafta sonu 1 veya 2 gece konaklamalı gezilerde; Hareket tarihinden 7-10 gün önce , 2 geceden fazla konaklamalı gezilerde : Hareket tarihinden 10-14 gün önce yapılacak iptallerde , ödenen ücretin % 25 i kesilerek geri kalan meblağ iade edilir. Gezinin hareket tarihine yukarıda belirtilenden fazla süre kalmış ise gezi ücreti aynen iade edilir. Yukarıda belirtilenden az süre kalmış ise ücret iadesi yapılmaz.

Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması kaydıyla gezi başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce , poliçede yazılı hallerde(ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi durumunda , ödediği bedel  poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde  ve poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından temin edilecektir. Seyahat acentasının katılımcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2-Gezi esnasında kıymetli eşya ve para kayıplarından şirketimiz sorumlu değildir.

3-Gezilerimizde ulaşım için kullanılan her türlü kara, hava ve deniz taşıtlarında meydana gelebilecek yaralanma, ölüm ve kayıplarda taşıyıcı firmaların sigortaları geçerlidir.

4- Geziye çıkmadan veya gezi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, tabii afet, teknik olaylar, hava muhalefeti, taşıyıcı şirketlerin yapabileceği iptallerden, gecikmelerden dolayı acentamız sorumlu tutulamaz. Buna bağlı olarak acentamız  programda, ücretlerde ve nakil araçlarında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

5-Tüketici turu gezinin başlamasından 3 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

6-Acenta, Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

7- Acenta, yeterli katılımın olmaması veya gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 1 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Bu durumda alınan ücret iade edilir.

8-Gezi esnasında hava ve yol koşullarına göre tur rehberi tur programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

III- GENEL HÜKÜMLER

1-Tura katılan tüketicinin;  Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2-Acenta personelinin AĞIR KUSURUNDAN kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak Acenta tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acenta, tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından, en çok gezinin ulaşım bedeli kadar sorumludur.

3-Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

4-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) ninAcenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler sonucu Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Acenta’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

5-Gezilerimize evcil hayvan kabul edilmez.

6-Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

7-Acentenin Sözleşmeye Kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır

Yurt Dışı Paket Tur Sözleşmemiz – Gezi Dükkanı

Gezi Dükkanı ile tüketici arasında, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda, her iki tarafın da yükümlülüklerini bildiren standart bir paket tur sözleşmesi imzalanır.

I- ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %35’i, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 21 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %35’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II-  İPTAL –DEVİR- DEĞİŞİKLİKLER

1-Tüketicinin gezinin başlamasına 30 gün kalana kadar iptal/değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir. Gezinin başlangıcından 30-21 gün önce iptal değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35 i, 21 günden az bir süre kala ise tamamını acentaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Seyahat Güvence Sigorta Poliçesi satın alan katılımcının seyahat acentasına bir ödeme yapmış olması kaydıyla gezi başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce , poliçede yazılı hallerde(ölüm, ciddi ve önemli kaza ve hastalık vb.) seyahatini iptal etmesi durumunda , ödediği bedel  poliçe kapsamındaki limitler çerçevesinde  ve poliçe şartlarına göre sigorta şirketi tarafından temin edilecektir. Seyahat acentasının katılımcıya karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır

2-Tüketici turu gezinin başlamasından 7 gün öncesine kadar tura katılma koşullarını taşıyan  istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

3-Charter uçuşlarda 21 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

4-Acenta, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5- Acenta,  gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 14 gün önce kısmen veya tamamen iptal edebilir.  Aynı süre içinde , tur kapsamındaki otel, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilen yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

III- GENEL HÜKÜMLER

1-Tura katılan tüketicinin;  Taşıyıcı hava yolları şirketinin belirlediği ölçü ve ağırlıkta bagaj götürme  ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

2-Gezi süresince ulaşım araçlarında kaybolan valiz ve diğer eşyalardan acentamız sorumlu tutulamaz.  Bu durumda uluslararası kurallar geçerlidir.

3-Satın alınan hizmete VİZE İŞLEMLERİ ve hizmetleri dahil değildir. Acentamızdan vize işlemlerinin takip edilmesi istendiği takdirde, yolcunun gezi tarihinden itibaren 6 ay geçerli pasaportu olması ve gerekli evraklarla birlikte turun hareket tarihinden itibaren en az 21 gün önce acentamıza başvurması gerekmektedir. Acentamız vize işlemlerini servis ücreti karşılığında takip etmekte olup, konsolosluklar tarafından vize verilmemesi halinde sorumluluğu kabul etmez. Bu durumlarda ulaşım araçları ile konaklama tesislerine kayıt yaptıran yolcu için yapılması zorunlu ödemeler yolcudan tahsil edilir.

4-Tüketicinin, başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini Acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

5-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici(ler) ninAcenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve Acenta’nın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, Acenta’nın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir.

6- Uçak ücretlerinde ve vergilerde  oluşabilecek değişiklikler  ilan edilen gezi ücretlerine aynı oranda yansıtılır.

7-Acentamız, yolcularımızla taşıyıcı şirketler arasında mutavassıf sıfatı ile hizmet veren bir kuruluş olup, sonucu ne olursa olsun, uçağın geç kalkması, tarife değişikliği, iptal arıza, kaza ve yolcularımızın kişisel kusurlarından doğabilecek olaylardan sorumlu tutulamaz.

8-Tüketicinin şikayetci olduğu husuları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetci olduğu halde  hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetci olduğu hususular ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

9-Tur programı bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

10-Acentenin Sözleşmeye kısmen yada tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır

Kütahya Çizelgesi